نگاه خانه

آرمان مقدس
Image Detail
بخش : هرآنچه جوانان نیاز دارند جذاب ترین وخواندنی ترین مطالب در خصوص جنگ

جذاب ترین وخواندنی ترین مطالب در خصوص جنگ

نامه الکترونیک چاپ PDF

جذاب ترین وخواندنی ترین مطالب در خصوص جنگ
سابقه تاریخی جنگ در ایران (200 سال گذشته)
1.    در جنگ نخست ایران و روسیه (1186- 1176 ه.ش) عهدنامه ذلت¬بار گلستان بر ایران تحمیل، و بخشی از پیکر ایران جدا شد.
2.    در دومین جنگ (1201- 1199ه.ش) نیز عهدنامه ننگین ترکمن چای بر اوراق نقش بست که افزون بر جداسازی بخش دیگری از شمال ایران، حق کشتیرانی ایران در دریای خزر سلب گردید و حق قضاوت کنسولی و پنج میلیون غرامت به روسیه داده شد.
3.    در سال 1221 هجری شمسی طی عهدنامه دوم از روم به دنبال در آستانه جنگ قرار گرفتن دولت¬های عثمانی و ایران و پس از چهار سال مذاکره با میانجیگری دولت¬های استعماری انگلیس و روس به امضای دو دولت رسید. تمامی دولت سلیمانیه به دولت عثمانی واگذار گردید.
4.    براساس عهدنامه¬ای که در سال 1236 ه.ش در پاریس میان ایران و انگلیس منعقد گردید، هرات از ایران جدا شد و ایران، افغانستان را به رسمیت شناخت.
5.    در سال 1289 هجری شمسی در جریان انعقاد پروتکل اسلامبول و دخالت روس و انگلیس، حدود 700 مایل از مناطق نفت¬خیز ایران در شمال و جنوب قصر شیرین به دولت عثمانی واگذار شد.
6.    سرانجام در سال 1349 هجری شمسی با ادامه سیاست استعماری انگلستان، ایران از حق مالکیت خود نسبت به بحرین صرف نظر نمود تا مالکیت مجدد خویش را بر جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس که در قیمومیت انگلستان بودند، به دست آورد.
به راستی چه راز و رمزی در هشت سال جنگ تحمیلی نهفته است که آن را به لحاظ ناکام گذاشتن دشمن و حفظ تمامیت ارضی ایران، ممتاز ساخته و نام باشکوه و جاودان «دفاع مقدس» را زیبنده آن کرده است؛ با آنکه به طرز بی¬سابقه¬ای شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظیفه خود در محکوم کردن تجاوز و متجاوز تسامح ورزید و بیشتر قدرت¬های برتر جهان و دولت¬های منطقه¬ از تجهیز عراق به سلاح¬های پیشرفته کشتار جمعی و در اختیار گذاشتن اطلاعات مهم نظامی و حمایت¬های گسترده مالی، سیاسی و تبلیغاتی در عرصه جهانی کوتاهی نکردند و برخی مستقیما به نفع عراق وارد جنگ شدند.
به نظر میرسد که راز و رمز برجستگی و درخشندگی دفاع مقدس را باید در ویژگی¬های ممتازی که در درون خود دارد رهبری و فرماندهی فقیهی عادل همچون امام خمینی (ره) و توکل و ایمان قلبی مردم به خداوند متعال که منشا خیرات و برکات بیشماری در این دوران و پس از آن شد، باید جست و جو کرد.


==============================================

 


امام خمینی _رحمه الله علیه_ در پیام پذیرش قطع نامه 598
آنهایی که در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کردند، مطمئن باشند که از معامله با خدا طفره رفته¬اند و خسارت و زیان و ضرر بزرگ کرده¬اند که حسرت آن را در روز واپسین و روز حساب خواهند کشید.
فرازی از سخنان حضرت امام خمینی (ره) پیرامون دفاع مقدس (3/12/67)
یاد دفاع مقدس گرامی باد
ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه¬های انقلاب پربار اسلامی¬مان را محکم کردیم.
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت¬ها و ابرقدرت¬ها سالیان سال می¬توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد.
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.
مگر فراموش کرده¬ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده¬ایم و نتیجه فرع آن بوده است.
مامور به ادای تکلیف و وظیفه¬ایم و نه مامور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین (ع) در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی¬بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات ظاهری آن جامه عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند.
ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده¬ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته¬ایم که در همه صحنه¬ها از آن بهره جسته¬ایم.


برکات جنگ
هر روز ما در جنگ برکاتی داشتیم. در همه صحنه¬ها از آن بهره جستیم.
ما انقلاب¬مان را در جنگ به جهان صادر نمودیم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودیم.
ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم.
ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم.
ما در جنگ ریشه¬های انقلاب پربار اسلامیان را محکم کردیم.
ما در جنگ حس برادری وطن پرستی را در نهاد یکایک مردمان باور کردیم.
ما در جنگ به مردم جهان خصوصا منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می¬توان مبارزه کرد.
جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت.
جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.
جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت.
تنها در جنگ بود که صنایع دفاعی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.
همه اینها از تلاش مادران و پدران مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با امریکا و غرب و شوروی شرق نشات گرفت.
جنگ ما جنگ ما حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.
جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.
ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوته نظرند آنهایی که خیال می¬کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی رسیده¬ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خود گذشتگی علیه ضلالت بی¬فایده است در حال یکه صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ هشت ساله ماست.
علاقه به اسلام شناسی مردم در امریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان، از جنگ هشت ساله ماست. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیلهای غلط این روزها رسما معذرت می¬خواهم و از خداوند متعال می¬خواهم مرا در کنار شهدا جنگ تحمیلی بپذیرد.
ما در جنگ برای لحظه¬ای هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

==================================================

Joomlart